Verhuren en de belastingdienst

Woning verhuren valt dit in box 1 of box 3?

Wanneer je een woning verhuurd moet je de inkomsten opgeven aan de belastingdienst. Hoeveel belasting er betaald moet worden en of dit in box 1 of box 3 valt, is per situatie verschillend.

Box 1 of box 3 beleggen in vastgoed

Een 2e woning is een woning waarvan u de eigenaar bent, maar waarin u niet woont. Bijvoorbeeld een vakantiehuis of beleggingspand en hoort bij uw box 3-vermogen. U betaalt belasting over uw vermogen. Als u uw 2e woning verhuurt, hoeft u de inkomsten uit de verhuur niet op te geven.

Voorbeeld

U hebt een huis gekocht in ‘s-Hertogenbosch, waar uw dochter of zoon gaat studeren en u verhuurt een aantal kamers in dat huis aan medestudenten. U verhuurt dus een andere woning dan uw eigen woning. U hoeft de huur die u ontvangt niet op te geven in uw aangifte. Wel moet u de waarde van de woning op 1 januari opgeven als bezit in box 3. Als u een lening hebt afgesloten voor deze woning, geeft u de lening op als een schuld in box 3.

Huur belast in box 1?

Er kan sprake zijn van meer dan alleen tijdelijke verhuur als u ook diensten aanbiedt die samenhangen met de verhuur. Zoals het verzorgen van ontbijt. Een ander voorbeeld is het onderhouden van contact met toeristische instanties. Dan kan de totale huurvergoeding belast zijn als resultaat uit overig werk in box 1. Of dat zo is, hangt af van de hoeveelheid arbeid die u verricht en of u door deze arbeid een hogere opbrengst kunt verwachten. Er kan ook sprake zijn van winst uit onderneming.

Van de huurinkomsten door het tijdelijk verhuren van de eigen woning, bijvoorbeeld wanneer je voor langere periode gaat reizen of voor werk tijdelijk naar het buitenland verhuisd, moet 70% worden opgegeven aan de belastingdienst als inkomsten uit tijdelijke verhuur. De kosten rechtstreeks verbonden aan het verhuren mogen hierop in mindering gebracht worden, zoals schoonmaakservice, gas- en elektra gebruik van de huurder en de vergoeding voor de verhuurmakelaar.

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie