Ben ik wel verzekerd bij verhuur?

Moet ik de verzekeringsmaatschappij informeren dat ik ga verhuren?

Het komt vaak voor, particuliere woonhuis eigenaren hun woning verhuren. Bijvoorbeeld via een boekingssite of een makelaar. Maar wat als u niet aan uw verzekeraar (opstal en inboedel) heeft doorgegeven dat er sprake is van verhuur en er ontstaat schade? 

Zakelijke verhuur niet verzekerd

Veel verzekeraars verzekeren  ‘verhuur’ niet op de woonhuis- en inboedelverzekering. Ook als u aan particulieren verhuurd valt dit onder zakelijk verhuur.

Het ligt voor de hand om te denken dat de schade wanneer men niet heeft doorgegeven dat er wordt verhuurd  

Risicowijziging 

Het is belangrijk om te weten of het verhuren van het woonhuis heeft geleid tot ‘risicoverzwaring’. Er is vaak verplicht om wijzigingen in het risico te melden zodat  de verzekeraar het risico opnieuw kan beoordelen.

Wanneer de verzekerden niets meldt, kan dit gevolgen hebben bij schade. Als de verzekeraar bij schade wordt geconfronteerd met een zwaarder risico dan op de polis is verzekerd, dan kan zij de schade afwijzen. Maar dat kan alleen als de verzekeraar kan aantonen dat zij het zwaardere risico niet zou hebben verzekerd als zij hiervan op de hoogte zou zijn geweest. In de praktijk zal dit niet altijd even eenvoudig zijn.

Particuliere bewoning

Wanneer een woning wordt verhuurd aan een gezin, zal het lastiger zijn voor een verzekeraar om een schade af te wijzen die door een dergelijke huurder wordt veroorzaakt. Veel verzekeraars vermelden op de polis van de woonhuisverzekering als verzekerd object ‘woonhuis ’of ‘ gebouw dienende tot particuliere bewoning’.

Om een schade te kunnen afwijzen, zal de verzekeraar moeten beargumenteren dat er sprake is van risicoverzwaring, en daarbij zal men aan moeten tonen dat dit niet verzekerd zou zijn als men van het verzwaarde risico op de hoogte was. In het geval van verhuur aan een particulier gezin zal dit een lastige opgave zijn voor de verzekeraar. Het risico voldoet in deze situatie immers nog steeds gewoon aan de omschrijving op de polis.

AirBNB

Verschillende verzekeraars bieden tegenwoordig dekking als de woning tijdelijk verhuurd wordt, bijvoorbeeld via een boekingssite of via AirBNB. Tijdens de periode dat de woning verhuurd wordt, gelden er soms andere voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat dan vermeld onder welke voorwaarden er dekking is. Bijvoorbeeld dat er een huurovereenkomst moet zijn en dat de woning maximaal een bepaalde periode per jaar verhuurd mag worden. De verzekerde moet dan aantonen dat die periode niet is overschreden. Bij sommige verzekeraars hoeft dit soort tijdelijke verhuur niet aangemeld te worden bij de verzekeraar, als er maar wordt voldaan aan de bepalingen in de voorwaarden.

Kamerverhuur

Een ander verhaal wordt het wanneer (de losse kamers van) het woonhuis wordt verhuurd aan meerdere studenten of seizoenarbeiders. Bij kamerverhuur is er wel degelijk sprake van risicoverzwaring. Veel verzekeraars willen kamerverhuur niet verzekeren. Als een verzekerde verzuimt om dit soort verhuur door te geven dan zal de verzekeraar een schade vaak wel met succes kunnen afwijzen.

Om geen enkel risico te lopen adviseren wij u om altijd uw verzekeraar schriftelijk op de hoogte te brengen. 

Heeft u vragen dan kunt u ons altijd een mail sturen of bellen. 

 

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie