Wat is de leegstandswet

Wat is de Leegstandwet?

Tijdelijk verhuren via Leegstandwet komt voort doordat woningcorporaties oudere panden die leeg stonden tijdelijk verhuurden voordat deze werden gesloopt of gerenoveerd. Dit om ongewenste bewoning of leegstand te voorkomen. In de crisis was het mogelijk om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren via de Leegstandwet. Bij verhuur via de Leegstandwet is er geen huurbescherming van toepassing en kan de huurovereenkomst opgezegd worden bij het verkopen van de woning. 

 • De huizenbezitter heeft toestemming nodig van zijn hypotheekverstrekker;
 • Je moet een leegstandwetvergunning aanvragen bij de gemeente. Deze vergunning eindigt automatisch na 5 jaar. Om misverstanden te voorkomen moet de verhuurder dit schriftelijk laten weten aan de huurder. Doe dit 3 maanden voor het aflopen van het huurcontract;
 • De verhuurder mag zelf de hoogte van de huur bepalen;

De eisen voor het verhuren van een (te koop staande) woning via de Leegstandwet

 • De woning dient in de 12 maanden voordat de woning leeg is komen te staan te zijn (grotendeels) bewoond geweest te zijn door de eigenaar, of nog nooit bewoond te zijn geweest in geval van een nieuwbouw woning;
 • De woning dient 10 jaar voordat de woning leeg is komen te staan maximaal drie jaar verhuurd te zijn geweest;
 • Een vergunning van de gemeente is een vereiste, deze wordt voor de maximale periode van vijf jaar ineens afgegeven;
 • Als particuliere eigenaar mogen er maximaal twee koopwoningen tegelijk verhuurd worden.
 • De huurperiode is minimaal zes maanden, na de eerste zes maanden heeft de verhuurder een opzegtermijn van drie maanden, de huurder een opzegtermijn van één maand.

De voordelen van verhuren via de Leegstandwet

 • Er is geen huurbescherming van toepassing;
 • De woning staat niet leeg, maar is bewoond;
 • De huurprijs is vrij te bepalen;
Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie