Feiten en fabels bij verhuur

Een expat heeft geen aanspraak op huurrechten

waar een Nederlander zich wel op kan beroepen. Dit is niet waar. De wet geldt voor iedereen, dus ook voor een expat. Een buitenlander kan van precies dezelfde rechten gebruik maken als een Nederlandse huurder.

Door de woning gemeubileerd te verhuren kan ik een flink bedrag extra aan huur vragen

Dit is niet waar. U dient zich aan de puntenhuur te houden. Nieuwe meubilering mag worden afgeschreven in maximaal 60 maanden. Dit houdt in dat u voor het mee verhuren van nieuwe meubilering met een aanschafwaarde van bijvoorbeeld € 10.000,- maximaal € 167,- per maand in rekening mag brengen. Bij ouder meubilair wordt dit bedrag een stuk lager, omdat de vervangingswaarde van het meubilair dan geldt. Let op dat u ook bij verhuur in de geliberaliseerde sector een splitsing aanbrengt tussen de (kale) huurprijs en de vergoeding voor meubilering (en andere zaken en diensten) en dat u het huurbedrag voor de meubilering niet te hoog zet. Voor wat betreft de servicekosten en kosten van de meubilering geldt een prijsbescherming en kan een huurder het teveel betaalde terugvorderen. Let ook er ook op na 60 maanden de meubelering is afgeschreven u deze kosten niet meer volledig mag doorbelasten.

Bij gemeubileerde verhuur mag ik wel tijdelijk verhuren

Het mee verhuren van meubilering heeft niets te maken met het wel of niet tijdelijk mogen verhuren.

Ik mag de servicekosten gebruiken om de kale huur aanzienlijk te verhogen.

Servicekosten voor bijvoorbeeld het schoonhouden van het trappenhuis, of voor gas, water en elektra dienen altijd reëel te worden ingeschat en jaarlijks te worden verrekend op basis van de werkelijke kosten. Als verhuurder bent u verplicht de huurder inzage te geven in deze kosten. Het is niet toegestaan hier enige winst op te maken.

Als ik een allin huurprijs vraag is de kale huurprijs niet te bepalen.

Ook als de woning meer dan 146 punten heeft kan een huurder aan de huurcommissie verzoeken alsnog een splitsing te maken in de (kale) huurprijs en de servicekosten. De huurcommissie moet in dat geval de (kale) huurprijs vaststellen op 55% van de maximale huurprijsgrens voor de woning, ook als de woning meer dan 146 punten heeft en boven de € 720 verhuurd mag worden.

De huurder moet de woning verlaten bij verkoop

De regel is: koop breekt geen huur. De huurovereenkomst gaat over op de nieuwe eigenaar. Let extra goed op wanneer u de verhuurde woning leeg moet op leveren, omdat u deze in de tussentijd heeft verkocht. Ook al heeft een huurder toegezegd mee te werken, dan nog kan hij het u heel lastig maken. Hij is meestal niet verplicht eruit te gaan. Laat daarom altijd, voordat u het koopcontract tekent, door de huurder (en zijn partner) een opzegbrief tekenen waarin deze verklaart/verklaren de woning per een bepaalde datum te verlaten.